Cặp tượng nhân sư 5.000 năm bị nhầm là bản sao

Hai bức tượng nhân sư Ai Cập bán đấu giá được 195.000 bảng Anh sau thời gian dài làm đồ trang trí cho một khu vườn.

Cặp tượng nhân sư 5.000 năm bị nhầm là bản sao
Hai bức tượng nhân sư Ai Cập bán đấu giá được 195.000 bảng Anh sau thời gian dài làm đồ trang trí cho một khu vườn.