Cầu lửa vút qua bầu trời Mỹ với tốc độ 51.500 km/h

Video được Hiệp hội Sao băng Mỹ công bố ghi lại cảnh quả cầu lửa di chuyển trên bầu trời Bắc Carolina tối 24/9. ]]>

Cầu lửa vút qua bầu trời Mỹ với tốc độ 51.500 km/h
Cầu lửa vút qua bầu trời Mỹ với tốc độ 51.500 km/hVideo được Hiệp hội Sao băng Mỹ công bố ghi lại cảnh quả cầu lửa di chuyển trên bầu trời Bắc Carolina tối 24/9. ]]>