Cây 'nhảy múa' lúc hoàng hôn ở Indonesia

Nước biển rút là lúc những cây đước lộ ra với dáng xiêu vẹo, tựa như đang nhảy múa.

Cây 'nhảy múa' lúc hoàng hôn ở Indonesia
Nước biển rút là lúc những cây đước lộ ra với dáng xiêu vẹo, tựa như đang nhảy múa.