Chàng trai 'vẽ tranh' bằng 45.000 lỗ khoan trên vỏ trứng

Nguyễn Hùng Cường mất 3 năm để hoàn thành tác phẩm điêu khắc hoa sen và trống đồng trên vỏ trứng đà điểu với hơn 45.800 lỗ khoan.

Chàng trai 'vẽ tranh' bằng 45.000 lỗ khoan trên vỏ trứng
Nguyễn Hùng Cường mất 3 năm để hoàn thành tác phẩm điêu khắc hoa sen và trống đồng trên vỏ trứng đà điểu với hơn 45.800 lỗ khoan.