Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh các trường THPT ở Hà Nội năm học 2021- 2022

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 cho 228 trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. ]]>

Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh các trường THPT ở Hà Nội năm học 2021- 2022
Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh các trường THPT ở Hà Nội năm học 2021- 2022Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 cho 228 trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. ]]>