Chiều nay, cả nước có thêm 63 ca COVID-19

Chiều 11/6, theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có thêm 63 trường hợp mắc COVID-19 được ghi nhận trong nước. ]]>

Chiều nay, cả nước có thêm 63 ca COVID-19
Chiều nay, cả nước có thêm 63 ca COVID-19Chiều 11/6, theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có thêm 63 trường hợp mắc COVID-19 được ghi nhận trong nước. ]]>