Chó nghiệp vụ đỡ 6 nhát dao thay cảnh sát

Con chó cảnh sát ở California bị nghi phạm chạy trốn đâm nhiều nhát nhưng may mắn thoát chết.

Chó nghiệp vụ đỡ 6 nhát dao thay cảnh sát
Con chó cảnh sát ở California bị nghi phạm chạy trốn đâm nhiều nhát nhưng may mắn thoát chết.