Cho vay nặng lãi, vợ diễn viên Kinh Quốc bị bắt

Doanh nhân Lâm Thị Thu Trà, 47 tuổi, vợ diễn viên Kinh Quốc, bị bắt với cáo buộc cho vay nặng lãi nhiều tỷ đồng. ]]>

Cho vay nặng lãi, vợ diễn viên Kinh Quốc bị bắt
Cho vay nặng lãi, vợ diễn viên Kinh Quốc bị bắtDoanh nhân Lâm Thị Thu Trà, 47 tuổi, vợ diễn viên Kinh Quốc, bị bắt với cáo buộc cho vay nặng lãi nhiều tỷ đồng. ]]>