Chồng qua đời chưa tròn tháng, NSND Minh Hằng lại chịu nỗi đau mất cha

Trong một thời gian ngắn, NSND Minh Hằng phải tiễn biệt hai người thân trong gia đình, mất mát quá lớn khiến chị suy sụp. ]]>

Chồng qua đời chưa tròn tháng, NSND Minh Hằng lại chịu nỗi đau mất cha
Chồng qua đời chưa tròn tháng, NSND Minh Hằng lại chịu nỗi đau mất chaTrong một thời gian ngắn, NSND Minh Hằng phải tiễn biệt hai người thân trong gia đình, mất mát quá lớn khiến chị suy sụp. ]]>