Chốt phương án thi tốt nghiệp THPT 2021 thành 2 đợt

Do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, Bộ GD&ĐT quyết định chia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 thành hai đợt. ]]>

Chốt phương án thi tốt nghiệp THPT 2021 thành 2 đợt
Chốt phương án thi tốt nghiệp THPT 2021 thành 2 đợtDo ảnh hưởng từ dịch COVID-19, Bộ GD&ĐT quyết định chia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 thành hai đợt. ]]>