Chú hề khử khuẩn

Khi Covid-19 xuất hiện, Shaharul Hisam Baharudin, nghệ sĩ giải trí mất việc, chuyển sang làm dịch vụ khử trùng cho các gia đình trong trang phục chú hề.

Chú hề khử khuẩn
Khi Covid-19 xuất hiện, Shaharul Hisam Baharudin, nghệ sĩ giải trí mất việc, chuyển sang làm dịch vụ khử trùng cho các gia đình trong trang phục chú hề.