Chương trình khám phá Hoàng Su Phì trên VnExpress

20h ngày 19/9, chương trình giới thiệu bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì sẽ được phát trên VnExpress.

Chương trình khám phá Hoàng Su Phì trên VnExpress
20h ngày 19/9, chương trình giới thiệu bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì sẽ được phát trên VnExpress.