Chuyên gia bàn về ứng dụng trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam

Những lĩnh vực ứng dụng AI hiệu quả được các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp chia sẻ trong tọa đàm, công chiếu trên VnExpress vào ngày mai, lúc 15h30.

Chuyên gia bàn về ứng dụng trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam
Những lĩnh vực ứng dụng AI hiệu quả được các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp chia sẻ trong tọa đàm, công chiếu trên VnExpress vào ngày mai, lúc 15h30.