Cô bé 14 tuổi chế tạo xe là quần áo năng lượng sạch

Xe là quần áo do nữ sinh Ấn Độ chế tạo chạy bằng năng lượng mặt trời, giúp giảm khí thải từ việc dùng than củi làm nóng bàn là.

Cô bé 14 tuổi chế tạo xe là quần áo năng lượng sạch
Xe là quần áo do nữ sinh Ấn Độ chế tạo chạy bằng năng lượng mặt trời, giúp giảm khí thải từ việc dùng than củi làm nóng bàn là.