Có gì trong bản tin thời tiết đầu tiên trên sao Hỏa?

Các kỹ sư tại NASA thông báo nhận được báo cáo thời tiết đầu tiên từ miệng núi lửa Jezero trên sao Hỏa, nơi tàu thăm dò Perseverance hạ cánh hồi tháng 2. ]]>

Có gì trong bản tin thời tiết đầu tiên trên sao Hỏa?
Có gì trong bản tin thời tiết đầu tiên trên sao Hỏa?Các kỹ sư tại NASA thông báo nhận được báo cáo thời tiết đầu tiên từ miệng núi lửa Jezero trên sao Hỏa, nơi tàu thăm dò Perseverance hạ cánh hồi tháng 2. ]]>