Con gái Chế Thanh: Đừng tưởng làm con danh ca thì sướng

Ca sĩ Thủy Tiên, con gái Chế Thanh. chia sẻ: "Mọi người đừng tưởng làm con danh ca thì sướng, có người nói tôi dựa hơi gia đình chứ không làm được trò trống gì". ]]>

Con gái Chế Thanh: Đừng tưởng làm con danh ca thì sướng
Con gái Chế Thanh: Đừng tưởng làm con danh ca thì sướngCa sĩ Thủy Tiên, con gái Chế Thanh. chia sẻ: "Mọi người đừng tưởng làm con danh ca thì sướng, có người nói tôi dựa hơi gia đình chứ không làm được trò trống gì". ]]>