'Còn nhiều khó khăn trong việc cho học sinh trở lại trường'

Theo ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, việc cho học sinh trở lại trường là mong muốn của nhiều người nhưng 'còn nhiều khó khăn'.

'Còn nhiều khó khăn trong việc cho học sinh trở lại trường'
Theo ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, việc cho học sinh trở lại trường là mong muốn của nhiều người nhưng 'còn nhiều khó khăn'.