Con ong tạo ra đội quân bất tử với hàng triệu bản sao

Các nhà khoa học phát hiện ra loại ong có thể tạo ra các bản sao hoàn hảo của chính mình và sử dụng các bản sao đó để xâm nhập vào tổ của đối thủ. ]]>

Con ong tạo ra đội quân bất tử với hàng triệu bản sao
Con ong tạo ra đội quân bất tử với hàng triệu bản saoCác nhà khoa học phát hiện ra loại ong có thể tạo ra các bản sao hoàn hảo của chính mình và sử dụng các bản sao đó để xâm nhập vào tổ của đối thủ. ]]>