Cụ bà 78 tuổi tốt nghiệp đại học

Sau nhiều năm vừa học vừa làm, cuối cùng cụ bà Vivian Cunningham, 78 tuổi, cũng hoàn thành giấc mơ có bằng đại học.

Cụ bà 78 tuổi tốt nghiệp đại học
Sau nhiều năm vừa học vừa làm, cuối cùng cụ bà Vivian Cunningham, 78 tuổi, cũng hoàn thành giấc mơ có bằng đại học.