Cử nhân Kinh tế giành học bổng ngành STEM cho nữ giới

Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, Nguyễn Thị Kim Chi không ngờ có thể giành học bổng toàn phần ngành STEM bậc thạc sĩ ở trường top 10 Vương quốc Anh.

Cử nhân Kinh tế giành học bổng ngành STEM cho nữ giới
Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, Nguyễn Thị Kim Chi không ngờ có thể giành học bổng toàn phần ngành STEM bậc thạc sĩ ở trường top 10 Vương quốc Anh.