Cuba đón khách quốc tế vào tháng 11

Cuba, Israel nằm trong danh sách các điểm đến được CNN liệt kê sẽ mở cửa đón khách thời gian tới.

Cuba đón khách quốc tế vào tháng 11
Cuba, Israel nằm trong danh sách các điểm đến được CNN liệt kê sẽ mở cửa đón khách thời gian tới.