Đại học Nông lâm TP HCM sẽ có thêm 4 ngành sư phạm

Sau khi trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận sáp nhập, Đại học Nông lâm TP HCM sẽ mở thêm nhiều ngành mới, dự kiến 4 ngành đào tạo sư phạm.

Đại học Nông lâm TP HCM sẽ có thêm 4 ngành sư phạm
Sau khi trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận sáp nhập, Đại học Nông lâm TP HCM sẽ mở thêm nhiều ngành mới, dự kiến 4 ngành đào tạo sư phạm.