Đại học Tôn Đức Thắng có Chủ tịch Hội đồng trường mới

PGS TS Vương Đức Hoàng Quân, 54 tuổi, quê Hà Nội, được bầu làm Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại học Tôn Đức Thắng có Chủ tịch Hội đồng trường mới
PGS TS Vương Đức Hoàng Quân, 54 tuổi, quê Hà Nội, được bầu làm Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2020-2025.