Đánh nhau trong lớp, nữ sinh gọi cả người nhà đến 'hỗn chiến'

Hai nhóm nữ sinh của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) đánh nhau, rồi Đ gọi người thân đến lớp để đánh đối phương. ]]>

Đánh nhau trong lớp, nữ sinh gọi cả người nhà đến 'hỗn chiến'
Đánh nhau trong lớp, nữ sinh gọi cả người nhà đến 'hỗn chiến'Hai nhóm nữ sinh của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) đánh nhau, rồi Đ gọi người thân đến lớp để đánh đối phương. ]]>