Danh sách trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ IELTS

ĐH Ngoại Thương Hà Nội, ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế quốc dân... chọn quy đổi điểm IELTS để xét tuyển.

Danh sách trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ IELTS
ĐH Ngoại Thương Hà Nội, ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế quốc dân... chọn quy đổi điểm IELTS để xét tuyển.