ĐH Quốc gia TP.HCM hỗ trợ sinh viên khó khăn do dịch COVID-19 hơn 33 tỷ đồng

Nhiều đại học của ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức các gói hỗ trợ sinh viên đang học tại trường và tân sinh viên gặp khó do dịch COVID-19. ]]>

ĐH Quốc gia TP.HCM hỗ trợ sinh viên khó khăn do dịch COVID-19 hơn 33 tỷ đồng
ĐH Quốc gia TP.HCM hỗ trợ sinh viên khó khăn do dịch COVID-19 hơn 33 tỷ đồngNhiều đại học của ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức các gói hỗ trợ sinh viên đang học tại trường và tân sinh viên gặp khó do dịch COVID-19. ]]>