Dịch bài không xin phép, phó khoa bị cách chức

Đại học Văn Lang ra quyết định cách chức Phó khoa với TS Hoàng Xuân Phương và Phó trưởng bộ môn với thạc sĩ Vũ Mộng Lân sau vụ đạo văn.

Dịch bài không xin phép, phó khoa bị cách chức
Đại học Văn Lang ra quyết định cách chức Phó khoa với TS Hoàng Xuân Phương và Phó trưởng bộ môn với thạc sĩ Vũ Mộng Lân sau vụ đạo văn.