Dịch vụ đám mây của FPT Smart Cloud đạt chứng nhận VMware

FPT Smart Cloud trở thành đối tác triển khai dịch vụ đám mây được chứng nhận bởi công ty VMware của Mỹ.

Dịch vụ đám mây của FPT Smart Cloud đạt chứng nhận VMware
FPT Smart Cloud trở thành đối tác triển khai dịch vụ đám mây được chứng nhận bởi công ty VMware của Mỹ.