Điểm chuẩn ngành Y, Dược tăng mạnh trong ba năm

Trong ba năm 2018-2020, điểm chuẩn các trường Y, Dược phía bắc tăng mạnh, các ngành như Y khoa, Dược học, Răng Hàm Mặt tăng 2-5,7 điểm.

Điểm chuẩn ngành Y, Dược tăng mạnh trong ba năm
Trong ba năm 2018-2020, điểm chuẩn các trường Y, Dược phía bắc tăng mạnh, các ngành như Y khoa, Dược học, Răng Hàm Mặt tăng 2-5,7 điểm.