Điểm thua kém rõ rệt của Châu Tấn so với Triệu Vy và Lý Băng Băng

Không hề thua kém về nhan sắc và diễn xuất nhưng cho đến thời điểm hiện tại, Châu Tấn không thể sánh kịp với Triệu Vy và Lý Băng Băng ở một điểm. ]]>

Điểm thua kém rõ rệt của Châu Tấn so với Triệu Vy và Lý Băng Băng
Điểm thua kém rõ rệt của Châu Tấn so với Triệu Vy và Lý Băng BăngKhông hề thua kém về nhan sắc và diễn xuất nhưng cho đến thời điểm hiện tại, Châu Tấn không thể sánh kịp với Triệu Vy và Lý Băng Băng ở một điểm. ]]>