Diễn viên 'Châu quang bảo khí' kết hôn

Chu Tuệ Mẫn, từng đóng "Châu quang bảo khí" của đài TVB, tổ chức hôn lễ cùng bác sĩ Trần Lương Quý.

Diễn viên 'Châu quang bảo khí' kết hôn
Chu Tuệ Mẫn, từng đóng "Châu quang bảo khí" của đài TVB, tổ chức hôn lễ cùng bác sĩ Trần Lương Quý.