Đặc sản hoa thủy liễu chấm mắm cá mề gà

Về Cù Lao Dung nơi cuối dòng sông Hậu, du khách được thưởng thức nhiều món ăn dân dã từ hoa và trái thủy liễu.

Đặc sản hoa thủy liễu chấm mắm cá mề gà
Về Cù Lao Dung nơi cuối dòng sông Hậu, du khách được thưởng thức nhiều món ăn dân dã từ hoa và trái thủy liễu.