Đạt IELTS Reading 9.0 nhờ kỹ thuật skimming và scanning

Áp dụng hiệu quả kỹ thuật skimming (đọc lướt) and scanning (đọc quét) giúp thí sinh dễ ghi điểm trong bài thi IELTS Reading.

Đạt IELTS Reading 9.0 nhờ kỹ thuật skimming và scanning
Áp dụng hiệu quả kỹ thuật skimming (đọc lướt) and scanning (đọc quét) giúp thí sinh dễ ghi điểm trong bài thi IELTS Reading.