Đi trốn ở Mộc Châu, tắm thác Nàng Tiên

Lưu trú trong nhà gỗ giữa rừng cây ở bản Chiềng Đi, tắm dòng nước mát lạnh, chèo SUP tận hưởng thiên nhiên là gợi ý cho gia đình.

Đi trốn ở Mộc Châu, tắm thác Nàng Tiên
Lưu trú trong nhà gỗ giữa rừng cây ở bản Chiềng Đi, tắm dòng nước mát lạnh, chèo SUP tận hưởng thiên nhiên là gợi ý cho gia đình.