Điều gì xảy ra khi sét đánh trúng tòa nhà chọc trời?

Các tòa nhà cao nhất hiện nay như Burj Khalifa được trang bị hệ thống thu lôi tiên tiến giúp đối phó với những tia sét hàng trăm triệu volt.

Điều gì xảy ra khi sét đánh trúng tòa nhà chọc trời?
Các tòa nhà cao nhất hiện nay như Burj Khalifa được trang bị hệ thống thu lôi tiên tiến giúp đối phó với những tia sét hàng trăm triệu volt.