Đồng hồ pin 65 ngày, giá 20 triệu đồng tại Việt Nam

Mẫu Garmin Enduro cắt bỏ nhiều tính năng phụ trợ để tập trung vào khả năng theo dõi luyện tập và mang lại thời gian sử dụng pin dài. ]]>

Đồng hồ pin 65 ngày, giá 20 triệu đồng tại Việt Nam
Đồng hồ pin 65 ngày, giá 20 triệu đồng tại Việt NamMẫu Garmin Enduro cắt bỏ nhiều tính năng phụ trợ để tập trung vào khả năng theo dõi luyện tập và mang lại thời gian sử dụng pin dài. ]]>