Đồng nghiệp xúc động chia sẻ kỷ niệm về nhà văn Nguyễn Huy Thiệp

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp qua đời, nhiều đồng nghiệp của ông đã chia sẻ cùng VTC News những kỷ niệm đáng nhớ. ]]>

Đồng nghiệp xúc động chia sẻ kỷ niệm về nhà văn Nguyễn Huy Thiệp
Đồng nghiệp xúc động chia sẻ kỷ niệm về nhà văn Nguyễn Huy ThiệpNhà văn Nguyễn Huy Thiệp qua đời, nhiều đồng nghiệp của ông đã chia sẻ cùng VTC News những kỷ niệm đáng nhớ. ]]>