'Đông y gia truyền 3 đời' nhan nhản trên mạng: Quảng cáo láo đối diện án tù

Theo luật sư, quảng cáo láo "đông y gia truyền 3 đời" lừa dối khách hàng có thể bị phạt hành chính hoặc gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự. ]]>

'Đông y gia truyền 3 đời' nhan nhản trên mạng: Quảng cáo láo đối diện án tù
'Đông y gia truyền 3 đời' nhan nhản trên mạng: Quảng cáo láo đối diện án tùTheo luật sư, quảng cáo láo "đông y gia truyền 3 đời" lừa dối khách hàng có thể bị phạt hành chính hoặc gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự. ]]>