Dự báo điểm chuẩn nhiều ngành tăng 0,5 - 3 điểm, thí sinh hồi hộp chờ công bố

Thông tin nhiều trường sẽ công bố điểm chuẩn sau 17h hôm nay khiến thí sinh đăng ký hồi hộp, liên tục cập nhật thông tin trên báo chí, web trường. ]]>

Dự báo điểm chuẩn nhiều ngành tăng 0,5 - 3 điểm, thí sinh hồi hộp chờ công bố
Dự báo điểm chuẩn nhiều ngành tăng 0,5 - 3 điểm, thí sinh hồi hộp chờ công bốThông tin nhiều trường sẽ công bố điểm chuẩn sau 17h hôm nay khiến thí sinh đăng ký hồi hộp, liên tục cập nhật thông tin trên báo chí, web trường. ]]>