Đưa con 2 tuổi đi khắp nơi để luyện tiếng Anh

Anh Thành Trung, 40 tuổi, cho con đi xuyên Việt, vòng quanh Đông Nam Á từ lúc 2-3 tuổi nhằm học tiếng Anh qua trải nghiệm.

Đưa con 2 tuổi đi khắp nơi để luyện tiếng Anh
Anh Thành Trung, 40 tuổi, cho con đi xuyên Việt, vòng quanh Đông Nam Á từ lúc 2-3 tuổi nhằm học tiếng Anh qua trải nghiệm.