Dụng cụ đặc biệt cho người giảm thị lực chơi cầu lông

Các chuyên gia tại Đại học Tsukuba phát triển bộ dụng cụ gồm drone và vợt không lưới giúp người suy giảm thị lực chơi cầu lông, nâng cao sức khỏe.

Dụng cụ đặc biệt cho người giảm thị lực chơi cầu lông
Các chuyên gia tại Đại học Tsukuba phát triển bộ dụng cụ gồm drone và vợt không lưới giúp người suy giảm thị lực chơi cầu lông, nâng cao sức khỏe.