Dùng thử iOS 15: Live Text chưa hỗ trợ Tiếng Việt, gọi FaceTime như... Zoom

Sau sự kiện WWDC 2021, Apple đã giới thiệu bản cập nhật hệ điều hành iOS 15 beta dành cho các nhà phát triển, hỗ trợ từ iPhone 6S trở lên. ]]>

Dùng thử iOS 15: Live Text chưa hỗ trợ Tiếng Việt, gọi FaceTime như... Zoom
Dùng thử iOS 15: Live Text chưa hỗ trợ Tiếng Việt, gọi FaceTime như... ZoomSau sự kiện WWDC 2021, Apple đã giới thiệu bản cập nhật hệ điều hành iOS 15 beta dành cho các nhà phát triển, hỗ trợ từ iPhone 6S trở lên. ]]>