Đường dịch tễ ca nghi nhiễm mới ở Hà Nội

Nam thanh niên cùng chuyến bay VN160 với chuyên gia Trung Quốc, đã đi ăn ốc, đưa bạn ra bến xe buýt... trước khi được xác định dương tính nCoV tối 3/5.

Đường dịch tễ ca nghi nhiễm mới ở Hà Nội
Nam thanh niên cùng chuyến bay VN160 với chuyên gia Trung Quốc, đã đi ăn ốc, đưa bạn ra bến xe buýt... trước khi được xác định dương tính nCoV tối 3/5.