Dương Mịch dự sự kiện cùng dàn siêu mẫu

Diễn viên Dương Mịch diện đầm xẻ ngực dự sự kiện cùng đồng nghiệp và các siêu mẫu Lưu Văn, Hà Tuệ...

Dương Mịch dự sự kiện cùng dàn siêu mẫu
Diễn viên Dương Mịch diện đầm xẻ ngực dự sự kiện cùng đồng nghiệp và các siêu mẫu Lưu Văn, Hà Tuệ...