'Em gái' robot Sophia giúp chăm sóc sức khỏe trong Covid-19

Công ty Hanson trình làng robot hình người Grace có thể chăm sóc sức khỏe, an ủi người già và những người bị cô lập trong đại dịch Covid-19.

'Em gái' robot Sophia giúp chăm sóc sức khỏe trong Covid-19
Công ty Hanson trình làng robot hình người Grace có thể chăm sóc sức khỏe, an ủi người già và những người bị cô lập trong đại dịch Covid-19.