Gần 1.000 người tiêm vaccine Nanocovax giai đoạn 3, một người bị phản vệ

Tính tới ngày 17/6, ít nhất 924 tình nguyện viên được tiêm thử nghiệm giai đoạn 3 vaccine COVID-19 Nanocovax của Việt Nam. ]]>

Gần 1.000 người tiêm vaccine Nanocovax giai đoạn 3, một người bị phản vệ
Gần 1.000 người tiêm vaccine Nanocovax giai đoạn 3, một người bị phản vệTính tới ngày 17/6, ít nhất 924 tình nguyện viên được tiêm thử nghiệm giai đoạn 3 vaccine COVID-19 Nanocovax của Việt Nam. ]]>