Gấu Bắc Cực trộm trứng

Nghiên cứu công bố hôm 7/4 cho thấy gấu Bắc Cực đang phải thay đổi chế độ ăn bằng cách trộm trứng chim, nhặt rác để thích nghi với biến đổi khí hậu.

Gấu Bắc Cực trộm trứng
Nghiên cứu công bố hôm 7/4 cho thấy gấu Bắc Cực đang phải thay đổi chế độ ăn bằng cách trộm trứng chim, nhặt rác để thích nghi với biến đổi khí hậu.