Ghế massage Dr.Care giảm giá hơn 200 triệu đồng

Nhà phân phối Dr.Care tại Việt Nam đang áp dụng chương trình bán ghế massage với mức giá giảm từ 52 triệu đồng đến 230 triệu đồng.

Ghế massage Dr.Care giảm giá hơn 200 triệu đồng
Nhà phân phối Dr.Care tại Việt Nam đang áp dụng chương trình bán ghế massage với mức giá giảm từ 52 triệu đồng đến 230 triệu đồng.