Gia đình 3 người ở quận 1, TP.HCM dương tính SARS-CoV-2, hiện chưa rõ nguồn lây

Một gia đình 3 người ở quận 1, TP.HCM dương tính SARS-CoV-2 chưa rõ nguồn lây, khu dân cư 500 người bị phong tỏa do liên quan đến 3 trường hợp này. ]]>

Gia đình 3 người ở quận 1, TP.HCM dương tính SARS-CoV-2, hiện chưa rõ nguồn lây
Gia đình 3 người ở quận 1, TP.HCM dương tính SARS-CoV-2, hiện chưa rõ nguồn lâyMột gia đình 3 người ở quận 1, TP.HCM dương tính SARS-CoV-2 chưa rõ nguồn lây, khu dân cư 500 người bị phong tỏa do liên quan đến 3 trường hợp này. ]]>