Gia đình Thúy Hạnh ở Phú Quốc gần ba tháng vì dịch

Kẹt lại Phú Quốc ba tháng vì dịch, chị em người mẫu Thúy Hạnh - Thúy Hằng nấu ăn, cho con học online, đạp xe mỗi ngày.

Gia đình Thúy Hạnh ở Phú Quốc gần ba tháng vì dịch
Kẹt lại Phú Quốc ba tháng vì dịch, chị em người mẫu Thúy Hạnh - Thúy Hằng nấu ăn, cho con học online, đạp xe mỗi ngày.